Χριστουγεννιάτικα Πάρκα

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Πεδίον του Άρεως 2016

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Αίγιο 2015

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Κόρινθος 2015

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Σέρρες 2013

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Αγ. Παρασκευή 2012

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Γιάννενα 2011

Χριστουγεννιάτικο Πάρκο Θεσσαλονίκη 2010