Πολιτική ποιότητας παγοδρομίων

Η πολιτική της εταιρείας "THE WHITE FANTASY" στον χώρο της ποιότητας εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, για τις προσφερόμενες προς αυτούς υπηρεσίες και προϊόντα. Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης της Ποιότητας σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους. Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, εξοπλισμού και υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας "THE WHITE FANTASY" συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
 • Να υλοποιεί τα έργα της μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στον έλεγχο των συνθηκών υλοποίησής τους.
 • Να προγραμματίζει τις εκάστοτε ποιοτικές βελτιώσεις τόσο των υπηρεσιών της όσο και των προϊόντων της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν από τους πελάτες.
 • Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, υγιεινής και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 • Συνεχής Βελτίωση, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες στα πλαίσια της ποιότητας συστήματος και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.
 • Διατήρηση στενής προσωπικής επαφής με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημέρωση για τις ανάγκες τους, και τις ανάγκες των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.
 • Συνεργασία με όλους τους συνεργάτες για να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησής τους είναι ικανοποιητικό.

Γενικά, ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας "THE WHITE FANTASY" είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας είναι κατάλληλη για τον σκοπό της, ο οποίος είναι η παροχή προϊόντων σταθερής και συνεχώς βελτιωμένης ποιότητας στο σχετικό πεδίο εφαρμογής, το οποίο είναι η:

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟΥ"

"Η διαρκής ενίσχυση της στερεής και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης. Επιδίωξη μας είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Η επιχείρηση δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών με γνώμονα την ποιότητα και για τον λόγο αυτό θα διαθέτει κάθε φορά , και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό για την εκπλήρωση αυτού του στόχου."

 • Δημοφιλή

 • Τελευταία

 • Παγοδρόμια The White Fantasy

  Τα παγοδρόμια Ελλάδος «The White Fantasy» δραστηριοποιούνται στην πώληση και ενοικίαση...

 • Τεχνητή Πίστα Σκι

  Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο The White Fantasy θα λειτουργήσει...

 • Συχνές ερωτήσεις

  Στην ενότητα αυτή μπορείτε γρήγορα να βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την...