Μεταφερόμενα Ενεργειακά Παγοδρόμια με πιστοποίηση ISO

Όλα τα ενεργειακά – μεταφερόμενα παγοδρόμια της εταιρείας «TheWhiteFantasy» εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και είναι πιστοποιημένα με ISO – 9001.

Η εταιρεία «TheWhiteFantasy – Παγοδρόμια Ελλάδας» εφαρμόζει και πιστοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και αφορά :

  1. στην παροχή εμπιστοσύνης προς τον πελάτη ότι το προϊόν/υπηρεσία που του παρασχέθηκε είναι σύμφωνη προς τις προδιαγραφές που ζητήθηκε.
  2. στην παράδοση προϊόντων στον πελάτη τα οποία συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ πελάτη και επιχείρησης.
  3. στην εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό την ικανοποίηση όχι μόνο των τωρινών αλλά και μελλοντικών απαιτήσεων των πελατών της.

 

 

Τελευταία Νέα - Κατηγορίες Άρθρων